Treści otagowane: zysk

Dotacje unijne dla firm

Gdy nasza firma prowadzi lub ma dopiero prowadzić działalność istotną dla rozwoju regionu, warto pomyśleć o jakichś dotacjach unijnych. Przede wszystkim można ubiegać się jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej o dotację, która ułatwi nam start w świecie biznesu. Także firmy, które już jakiś czas działają na rynku, mogą postarać się o dotacje z Unii. Dość łatwo można uzyskać poważne kwoty na modernizację firmy lub na jej wyposażenie w stosowny sprzęt. Ta ostania kwestia dotyczy w pierwszej kolejności firm produkcyjnych. Jeśli nasza firma prowadzi jakąś innowacyjną działalność związaną z badaniami, wzrasta szansa na uzyskanie dodatkowych pieniędzy z Unii. Dotacje unijne można także spożytkować na wszelkiego rodzaju kursy oraz szkolenia naszych pracowników, które [po0dniosa ich zawodowe kompetencje. Pamiętajmy jednak, że wniosek o dotację unijną powinien zostać wypełniony w bardzo staranny sposób. Zawsze także trzeba opracować jakiś projekt działalności, w którym wyszczególnimy, na co wydamy konkretne sumy.

Zasada jednego okienka

Każdy, kto myślał o założeniu działalności gospodarczej, na pewno zetknął się z terminem, jednego okienka”. O co właściwie chodzi? Zasada jednego okienka weszła w życie wraz z końcem marca 2009 roku i w praktyce oznacza, że, zakładając działalność gospodarczą, musimy jedynie udać się do urzędu gminy i tam złożyć wniosek o wpis do ewidencji. Rzecz w tym, że składany przez nas dokument jest jednocześnie wnioskiem o wydanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika składek ZUS. Jest to także deklaracja co do preferowanego przez nas sposobu płacenia podatków. Zasada jednego okienka działa obecnie bardzo dobrze. Nie ma już potrzeby samodzielnego roznoszenia wszystkich wymienionych wyżej wniosków, bowiem cały system działa dosyć sprawnie. Warto jeszcze podkreślić, że choć już przy składaniu wniosku podajemy potencjalna liczbę pracowników oraz obszary naszej działalność, to jednak nie są to bynajmniej wiążące zapisy. Nie będzie żadnego problemu, jeśli np. podany przez nas jako najważniejszy obszar działalności stanie się tylko pobocznym.

DG a księgowość

Data wpisu: 27-04-2012, Tago do wpisu: własna firma, zysk, księgowość

Działalność gospodarcza, nawet jednoosobowa, wymaga profesjonalnego księgowania wszystkich sprzedanych produktów oraz umiejętnego zapisywania poniesionych na rzecz firmy kosztów. Warto podkreślić, że nawet jeśli decydujemy się na księgę przychodów i rozchodów, nie musimy bać się, że księgowość nas przerośnie. Obecnie za niezbyt wysokie kwoty można zakupić pogramy do księgowania, które pomogą nam wystawić dowolna fakturę i które automatycznie będą prowadzić nasz rejestr sprzedaży oraz obliczać stosowne składki do ZUS i podatki. Również deklaracje podatkowe są zazwyczaj uzupełniane w pełni automatycznie, trzeba je jedynie wydrukować i wysłać do US. Dobrym pomysłem jest także zdecydowanie się na usługi jednej z cenionych wirtualnych platform do prowadzenia księgowości – ich koszt to około 400 zł w skali roku, a w to wchodzi kompleksowa pomoc techniczna oraz bezpłatne konsultacje online oraz telefoniczne z księgowymi. Jest to bezsprzecznie godna rozważenia możliwość, która może nam ułatwić prowadzenie DG.

Wpis do ewidencji

Data wpisu: 30-04-2012, Tago do wpisu: własna firma, zysk, księgowość

Jeśli zamierzamy rozpocząć pracę na własny rachunek, konieczne jest złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek EDG-1 możemy z powodzeniem znaleźć w Internecie, możliwe jest zresztą załatwienie całej sprawy elektronicznie. Choć trzeba przyznać, że najlepiej byłoby jednak papai rowy wniosek przynieść do urzędu gminy osobiście – pozwoli nam to np. na uzupełnienie ewentualnych braków oraz skorygowanie błędów. Należy pamiętać jeszcze o jednej dość istotnej kwestii. W przypadku, gdy dojdzie do jakichś zmian w wykonywanej przez nas działalności, np. do jej zawieszenia, zaprzestania czy też wznowienia, naszym obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu w urzędzie gminy. Mamy na to 14 dni. Omówmy jeszcze jedną sprawę, a mianowicie podawanie przedmiotu działalności. Wbrew pozorom nie jest to wcale takie proste, bowiem nie stosuje się tutaj formy opisowej, należy podać konkretny symbol z OPKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Trzeba jednak przyznać, że podane w niej definicje nie zawsze są całkiem jasne dla przedsiębiorców.