Treści otagowane: transakcja

System bankowy

Data wpisu: 13-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, transakcja, kapitał

Chyba każdy z nas posiada obecnie konto bankowe, wiele osób stara się także czynnie inwestować swoje pieniądze. Warto zatem zająć się dość ciekawym pojęciem, jakim jest na pewno system bankowy. Na system bankowy składają się zarówno wszystkie instytucje finansowe jak i normy kształtujące ich powiązania z otoczeniem, czyli np. z klientami banków. Podstawa systemu bankowego w każdym państwie jest oczywiście swoisty układ, który się wytwarza pomiędzy bankiem emisyjnym kraju a funkcjonującymi bankami komercyjnymi. W zależności od tego, co jest podstawą danego systemu bankowego wyróżniamy dwa podstawowe jego typy, czyli: anglosaski oraz japońsko - niemiecki. W systemie anglosaskim bardzo ważne są procesy zachodzące na runkach finansowych. Dominującą role pełnią banki inwestycyjne, które mają znacznie bardziej rozbudowane funkcje niż tradycyjna bankowość depozytowa. Natomiast w systemie japońsko – niemieckim nadal najważniejsze są banki uniwersalne, które oferują nam najróżniejsze transakcje.

Escrow

Data wpisu: 16-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, transakcja, kapitał

Escrow to specjalny system, który został utworzony po to, by skutecznie zabezpieczać przed ewentualnymi oszustwami ze strony kontrahentów. Escrow polega na tym, że prowadzony jest specjalny rachunek, który wykorzystywany jest tylko i wy łącznie do rozliczeń pomiędzy dwoma kontrahentami. Escrow to świetny sposób zabezpieczenia, kiedy transakcja odbywa się na odległość – dlatego też znajduje on zastosowanie w transakcjach załatwianych w całości przez Internet. Aby założyć rachunek Escrow, trzeba znaleźć powiernika, który zostanie zaakceptowany przez obie strony transakcji. Po dokonaniu zakupu jakiegoś dobra osoba kupująca wpłaca należność na rachunek Escrow, informacja o tym przekazywana jest później do sprzedawcy. Pieniądze trafiają do niego po każdym kolejnym etapie zrealizowania zawartej umowy. Bezpieczeństwo, jakie zapewnia system Escrow, jest bardzo cenione. Stąd też raczej nikomu specjalnie nie przeszkadza fakt, że bank pobiera w tym przypadku prowizję, która wynosi 3% każdej transakcji. Przyczynia się jeszcze do tego fakt, że Escrow to system nie wymagający zbyt zawiłej dokumentacji nawet podczas transakcji międzynarodowych.

Rezerwa obowiązkowa

Data wpisu: 16-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, transakcja, klient

W odniesieniu do banków często pojawia się pojęcie rezerwy obowiązkowej. Czym ona właściwie jest, że tak często się o niej wspomina? Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że banki muszą zawsze posiadać pewna rezerwę pieniężną na wypadek nietrafionych inwestycji - stanowi to zabezpieczenie kapitału ich klientów. Zatem rezerwa bankowa to środki, których posiadanie stanowi niejako zabezpieczenie na wypadek kryzysu itd. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z prawem część owej rezerwy jest absolutnie obligatoryjna. Zazwyczaj rezerwa obowiązkowa podzielona jest na dwie części – jedna z nich przechowywana jest w banku centralnym, co stanowi niejako dodatkowe zabezpieczenie naszych pieniędzy. Druga część rezerwy natomiast przechowywana jest w skarbcu danego banku. Zgodnie z polityką pieniężną państwa co jakiś czas przeprowadzane są stosowne kontrole rezerw obowiązkowych banków. Warto podkreślić, że sensem rezerwy obowiązkowej, które wymaga prawo bankowe z 1989 roku, jest zapewnienie płynności finansowej bankowi.

Bankowe systemy wymiany informacji

Data wpisu: 17-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, transakcja, klient

Banki musza podchodzić dość ostrożnie do osób wnioskujących o kredyty, jeśli ich działalność ma przynosić zyski. Dlatego też skonstruowane systemy wymiany informacji pomiędzy bankami, których dzianie pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. To właśnie dzięki takim systemom można szybko sprawdzić wszystkie dane, które przedstawia bankowi osoba wnioskująca o kredyt. Wymiana informacji zachodzi z reguły bardzo sprawnie. Jej podstawą jest rejestr bankowy oraz dokumenty zastrzeżone, które skalda klient banku. Ponadto bank często zwraca się do instytucji zewnętrznych – można tutaj wymienić przede wszystkim biuro informacji kredytowej, znane jako BIK. Systemy wymiany informacji mają wiele korzyści. To właśnie dzięki nim zwiększa się znacznie bezpieczeństwo całego obrotu gospodarczego, można także skutecznie przeciwdziałać przestępstwem i oszustwom natury finansowej, które przecież nie należą do rzadkości. System wymiany informacji to także swoista ochrona interesów klientów banku a jednocześnie instrument pomagający w budowaniu renomy przedsiębiorców.