Treści otagowane: środki pieniężne

Ryzyko kredytowe

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, środki pieniężne, kapitał

Ryzyko kredytowe to ryzyko, które ponoszą banki – termin ten odnosi się to sytuacji, kiedy to klient banku z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy klient nie spłaca kredytu w terminie, powstaje wyraźna strata dla banku. Oczywiście wszy doskonale wiemy, że banki robią wszystko, by ryzyko kredytowe jak najbardziej obniżyć – stąd tak pieczołowite wyliczenie zdolności kredytowej klientów. Bank, jeśli ma być instytucją efektywną i godną zaufana, musi skutecznie zarządzać ryzykiem. W tym celu należy przede wszystkim określić, co ma wpływ na jego zwiększenie. Bardzo ważne dla zarządzania ryzykiem kredytowym jest przetwarzanie informacje na temat klientów, dlatego właśnie banki np. stale czerpią z zasobów BIK. Oczywiście ryzyko kredytowe nie zależy tylko i wyłącznie od wypłacalności klientów. Przecież musimy wziąć jeszcze pod uwagę kursy walutowe (dotyczy to jedynie kredytów dewizowych) oraz bardzo ważną kwestię ewentualnych zmian stóp procentowych.

Przelewy

Data wpisu: 13-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, środki pieniężne, kapitał

Czym właściwie są przelewy, z których obecnie tak chętnie korzystamy? Są to rozlicznie w formie bezgotówkowej, które bardzo szybko możemy zlecić, jeśli tylko mamy dostęp do konta internetowego. Zasadniczo polecenie przelewu możemy wydąć na wiele sposobów. Tradycyjnie możemy udać się do banku, innym sposobem, jest złożenie odpowiedniej dyspozycji na poczcie. Jeśli jednak chcemy wszystko załatwić szybko, lepiej posłużyć się możliwościami konta internetowego. Co do daty zaksięgowania naszego polecenia przelewu to musi ono nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego. W wielu bankach jednak cały proces przebiega znacznie szybciej. Oczywiście kluczowa jest tutaj data zaksięgowania pieniędzy na koncie, na które maja one wpłynąć. To oczywiście zależy w całości od kolejnych sesji systemu ELIXIR. Obecnie ten znany system teletransmisji jest coraz bardziej czytelny także dla przeciętnych użytkowników bankowości internetowej, bowiem do wiadomości publicznej podane są godziny jego sesji.

Scoring kredytowy

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: środki pieniężne, bank

Scoring kredytowy to stosowany w bankowości system oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że bank dokładnie bada wszystkie podane dane majątkowe i osobiste wnioskodawcy i zapisuje je na karcie scoringowej. Po przyznaniu punktów za poszczególne obszary, sumuje się je, by w ten sposób ocenić, czy dany klient jest wiarygodny, a mówiąc inaczej, wypłacalny. Jako swego rodzaju ciekawostkę można dodać, że scorung kredytowy jest stosowany nie tylko w bankowości. Metoda ta ceniona jest również przez operatorów GSM, którzy systemem scoringowym określają, czy dana osoba będzie dobrym abonentem. Na pewno warto mieś świadomość, jakie obszary naszych finansów są badane przy wypełnianiu kartu scoringowej. Przede wszystkim jest to wysokość comiesięcznych dochodów oraz wykonywany zawód danej osoby. Poza tym dość duże znaczenie ma umowa o pracę, na podstawie osoba ta jest zatrudniona, jej wiek, stan cywilny, ilość aktualnie utrzymywanych osób, posiadanie samochodu, ubezpieczenia na życie itd.

Waloryzacja

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: środki pieniężne, bank

Waloryzacja to bardzo istotne pojęcie z dziedziny bankowości. Tka naprawdę polega ona na to, żeby odpowiednio określić wartość wszelkich zobowiązań finansowych, kiedy dochodzi do trwałego zmienienia systemu pieniężnego w danym państwie. Z przyczyn obiektywnych proces waloryzacji nie jest wcale łatwy. Chodzi o to, że gdy zmienia się siła nabywcza pieniądza krajowego wszystkie świadczenia, np. emerytury pensje, płatność za różne towary itd. powinny stać się nominalnie wyższe lub niższe. Jest to uzależnione od tego, w która stronę poszła waloryzacja danego systemu pieniężnego. Zgodnie z prawem waloryzacja dotyczy tych świadczeń, które cechują się upływem jakiegoś czasu pomiędzy powstaniem danego zobowiązania a dniem jego spłaty. Oczywiście maja tutaj zastosowanie także przepisy obowiązującego kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi waloryzować można wszystkie świadczenia bez wyjątku. Aby móc przeprowadzić ten proces podpisuje się najczęściej stosowną umowę, możemy także oprzeć się na właściwym orzeczeniu sądu.