Treści otagowane: ekonomia

Płeć a szukanie pracy

Data wpisu: 02-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dochód, cena

Aktywność ekonomiczna osób obu płci na rynku pracy była już przedmiotem wielu badań naukowych – wnioski są jednoznaczne, mimo równouprawnienia płci i przepisów zabraniających dyskryminacji ze względu na pleć, sytuacja pań na rynku pracy ciągle jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Widać to już podczas składania dokumentów aplikacyjnych – pracodawcy często już na wstępie odrzucają młode kobiety, ponieważ zakładają, że wkrótce zajdą one w ciążę, a co za tym idzie będą korzystać ze wszystkich przysługujących im świadczeń socjalnych. Warto jednak poruszyć także kwestie zarobków – okazuje się, że panie ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni, dotyczy to nawet (a może przede wszystkim) stanowisk kierowniczych. Pensje kobiet są zwykle niższe o minimum 30% niż uposażenie mężczyzn na takim samym stanowisku. Ponadto kobiety mają trudności ze znalezieniem posady, co często podo0wduje, że decydują się one na całkiem inną aktywność ekonomiczną. To właśnie panie zwykle decydują się na otwarcie działalności gospodarczej.

Niezależność finansowa

Data wpisu: 02-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne, cena

Każdy, kto interesuje się efektywnym zarządzaniem pieniędzy, na pewno zetknął się choćby w Internecie z takim terminem jak właśnie niezależność finansowa. Jest to częsty temat licznych w sieci blogów finansowych. Warto byłoby zastanowić się, czym właściwie jest niezależność finansowa i czy warto dążyć do niej. Dość często niezależność finansowa definiowana jest jako korzystanie z pasywnych dochodów, co ma nas w praktyce uniezależnić od pracy na etacie. Niezależność finansowa ma być takim stanem ekonomicznym, w którym to bez pomocy z zewnątrz i bez pracy mamy utrzymać dotychczasowy styl życia. Co można zrobić, by osiągnąć tak rozumianą niezależność finansową? Przede wszystkim należy regularnie odkładać wszelkie nadwyżki finansowe. Poza tym dobrze byłoby pomyśleć o rozkręceniu własnego biznesu i oddelegowanie z czasem obowiązków na pracowników. Dość cenionym pomysłem jest także zarabianie na blogu lub stronie internetowej – w tym przypadku strona taka ma być nośnikiem wartościowej treści oraz reklam.

Faktoring

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw podobna nieco do kredytów. Polega ona na tym, że np. bank lub inny podmiot zakupuje od jakiegoś przedsiębiorstwa prawo do roszczeń finansowych (na podstawie świadczonych wcześniej usług) w stosunku do ich klientów. Jeśli już zdecydujemy się na umowę o factoringu, warto mieć świadomość, kto jest jej stronami – są to faktor i faktorant, natomiast dłużnik nie jest w tym przypadku stroną. Najważniejszą funkcją faktoringu jest finansowanie działalności danej firmy. Chodzi o takie sytuacje, kiedy brak spłaty zobowiązań przez dłużnika może spowodować np. większy zastój w interesie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest znalezienie faktora, który na zasadzie cesji przejmie to zobowiązanie i jednocześnie nam za to zapłaci. Faktoring może jednak spełniać także funkcję administracyjną. Mówi się o niej wtedy, kiedy faktor nie tylko nabywa wierzytelności danej firmy, ale także zobowiązuje się do świadczenia na rzecz faktoranta pewnych określonych w umowie usług. Jest to dość częsty model faktoringu.

Kredyty dla firm

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dochód,

Rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest dość trudne, gdy nie dysponujemy większą gotówką. Czasami konieczne jest wzięcie nawet kredytu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że kredyt wcale nie musi oznaczać, że dana firma przechodzi kryzys – może to być także zastrzyk gotówki potrzebie dla rozkręcenia interesu. Warto zaznaczyć, że na rynku finansowym działają obecnie nawet takie banki, które oferują kredyty na start formom dopiero powstającym. Zwykle są to sumy rzędu 200 000, co w pełni wystarcza na uruchomienie biznesu. Warto zaznaczyć, że kredyty firmowe są zawsze udzielane na konkretnie podany cel operacyjny, który to wynika z prowadzeniem działalności. Zdarza się, że konieczne jest zaprezentowanie bankowi np. naszego biznes planu. W przypadku kredytów inwestycyjnych banki oferują przedsiębiorcom nawet i 3 000 000 zł, które można wykorzystać np. na zakup jakiejś nieruchomości. Oczywiście przy tak ogromnych kwotach przedsiębiorca może liczyć także na stałą opiekę ze strony doradcy bankowego.