Treści otagowane: dochód

Płeć a szukanie pracy

Data wpisu: 02-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dochód, cena

Aktywność ekonomiczna osób obu płci na rynku pracy była już przedmiotem wielu badań naukowych – wnioski są jednoznaczne, mimo równouprawnienia płci i przepisów zabraniających dyskryminacji ze względu na pleć, sytuacja pań na rynku pracy ciągle jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Widać to już podczas składania dokumentów aplikacyjnych – pracodawcy często już na wstępie odrzucają młode kobiety, ponieważ zakładają, że wkrótce zajdą one w ciążę, a co za tym idzie będą korzystać ze wszystkich przysługujących im świadczeń socjalnych. Warto jednak poruszyć także kwestie zarobków – okazuje się, że panie ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni, dotyczy to nawet (a może przede wszystkim) stanowisk kierowniczych. Pensje kobiet są zwykle niższe o minimum 30% niż uposażenie mężczyzn na takim samym stanowisku. Ponadto kobiety mają trudności ze znalezieniem posady, co często podo0wduje, że decydują się one na całkiem inną aktywność ekonomiczną. To właśnie panie zwykle decydują się na otwarcie działalności gospodarczej.

Kredyty dla firm

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dochód,

Rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest dość trudne, gdy nie dysponujemy większą gotówką. Czasami konieczne jest wzięcie nawet kredytu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że kredyt wcale nie musi oznaczać, że dana firma przechodzi kryzys – może to być także zastrzyk gotówki potrzebie dla rozkręcenia interesu. Warto zaznaczyć, że na rynku finansowym działają obecnie nawet takie banki, które oferują kredyty na start formom dopiero powstającym. Zwykle są to sumy rzędu 200 000, co w pełni wystarcza na uruchomienie biznesu. Warto zaznaczyć, że kredyty firmowe są zawsze udzielane na konkretnie podany cel operacyjny, który to wynika z prowadzeniem działalności. Zdarza się, że konieczne jest zaprezentowanie bankowi np. naszego biznes planu. W przypadku kredytów inwestycyjnych banki oferują przedsiębiorcom nawet i 3 000 000 zł, które można wykorzystać np. na zakup jakiejś nieruchomości. Oczywiście przy tak ogromnych kwotach przedsiębiorca może liczyć także na stałą opiekę ze strony doradcy bankowego.

Osoby bierne zawodowe

Data wpisu: 06-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Często słyszymy o osobach bezrobotnych, którym przysługują różne świadczenia. Jednak warto wspomnieć również o osobach biernych zawodowo, które są bardzo istotne dla państwa z ekonomicznego punktu widzenia. Ogólnie rzecz ujmując, osoby bierne zawodowe to ludzie, którzy ukończyli 15-ty rok życia i nie pracują, nie będąc jednocześnie bezrobotnymi. Jedno jest pewne – osoby bierne zawodowo to zawsze pewne wyzwanie dla systemu ekonomicznego państwa, bowiem niezależnie od tego, że osoby te nie uczestniczą w budowaniu zysku państwa, korzystają z różnych ulg, otrzymują zasiłki i inne świadczenia. Kogo możemy zaliczyć do biernych zawodowo? Oczywiście w pierwszej kolejności są to wszystkie te osoby, które zdążyły już przejść na emeryturę lub rentę. Do biernych zawodowo należą także osoby korzystające czynnie z pomocy opieki społecznej oraz uczniowie i studenci, którzy otrzymują jakieś stypendium. Do tej kategorii zalicza się także więźniów, osoby przebywające akurat na urlopie wychowawczym oraz zakonników.

Alokacja zasobów

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto alokacja efektywna dóbr i zasobów to taka alokacja, której nie da się zamienić na lepszą bez sytuacji, w której pojedyncze osoby musiałyby pogodzić się z pogorszeniem swojej sytuacji. Naturalnie efektywna alokacja, czuli de facto idealny sposób podziału dóbr, nie jest stanem prostym do osiągnięcia. Dziej się tak dlatego, że niestety wypracowanie obiektywnego kryterium rozdziału dóbr jest praktycznie niemożliwe. Przecież trzeba uwzględnić najważniejsze interesy społeczeństwa, kontekst sytuacyjny itd. Zdarza się, ze rozplanowana alokacja dóbr jest korzystna jedynie na krótką metę, a już następne pokolenie będzie musiało „zapłacić” za podjęte wcześniej niezbyt rozważne rozwiązania ekonomiczne.