Treści otagowane: dobra ekonomiczne

Niezależność finansowa

Data wpisu: 02-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne, cena

Każdy, kto interesuje się efektywnym zarządzaniem pieniędzy, na pewno zetknął się choćby w Internecie z takim terminem jak właśnie niezależność finansowa. Jest to częsty temat licznych w sieci blogów finansowych. Warto byłoby zastanowić się, czym właściwie jest niezależność finansowa i czy warto dążyć do niej. Dość często niezależność finansowa definiowana jest jako korzystanie z pasywnych dochodów, co ma nas w praktyce uniezależnić od pracy na etacie. Niezależność finansowa ma być takim stanem ekonomicznym, w którym to bez pomocy z zewnątrz i bez pracy mamy utrzymać dotychczasowy styl życia. Co można zrobić, by osiągnąć tak rozumianą niezależność finansową? Przede wszystkim należy regularnie odkładać wszelkie nadwyżki finansowe. Poza tym dobrze byłoby pomyśleć o rozkręceniu własnego biznesu i oddelegowanie z czasem obowiązków na pracowników. Dość cenionym pomysłem jest także zarabianie na blogu lub stronie internetowej – w tym przypadku strona taka ma być nośnikiem wartościowej treści oraz reklam.

Faktoring

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw podobna nieco do kredytów. Polega ona na tym, że np. bank lub inny podmiot zakupuje od jakiegoś przedsiębiorstwa prawo do roszczeń finansowych (na podstawie świadczonych wcześniej usług) w stosunku do ich klientów. Jeśli już zdecydujemy się na umowę o factoringu, warto mieć świadomość, kto jest jej stronami – są to faktor i faktorant, natomiast dłużnik nie jest w tym przypadku stroną. Najważniejszą funkcją faktoringu jest finansowanie działalności danej firmy. Chodzi o takie sytuacje, kiedy brak spłaty zobowiązań przez dłużnika może spowodować np. większy zastój w interesie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest znalezienie faktora, który na zasadzie cesji przejmie to zobowiązanie i jednocześnie nam za to zapłaci. Faktoring może jednak spełniać także funkcję administracyjną. Mówi się o niej wtedy, kiedy faktor nie tylko nabywa wierzytelności danej firmy, ale także zobowiązuje się do świadczenia na rzecz faktoranta pewnych określonych w umowie usług. Jest to dość częsty model faktoringu.

Inflacja

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Inflacja to pojecie, które dość często pojawia się w ekonomii – jest to zjawisko, które każdego dnia wywiera wpływ na nasze finanse. Po czym poznać, że inflacja jest dużą? Oczywiście po wzroście cen – w praktyce chodzi o to, że wraz z inflacją siał nabywcza naszych pieniędzy niestety zmniejsza się. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że mała inflacja nie musi być wcale zjawiskiem jednoznacznie negatywnym – zdarza się przecież, ze umożliwia ona renegocjowanie cen oraz płac. Problemem staje się zatem dopiero duża inflacja. Kiedy właściwie pojawia się inflacja? Jedną z przyczyn jest wyraźna przewaga eksportu nad importem oraz ogólnie wadliwy system gospodarczy państwa. Gdy dochodzi do inflacji, niestety nasze realne dochody maleją, chociaż nominalnie możemy otrzymywać takie same pobory jak dotychczas. Warto zaszczyć, ze problemem nie jest mała inflacja, czyli tzw. inflacja pełzająca (maksymalnie 5%). Jednak w skrajnych przypadkach może dojść do inflacji galopującej (50%) lub nawet do hiperinflacji, podczas kutej wzrost cen możemy przekroczyć nawet 150% w przeciągu jednego miesiąca.

Kontrola cen

Data wpisu: 05-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Kontrola cen to bardzo ciekawe zjawisko we współczesnej ekonomii. Polega ono na swego rodzaju regulacji cen poprzez okres lnie wysokości cen minimalnych oraz maksymalnych. Po co właściwie państwo stosuje tego rodzaju zabiegi? Otóż chodzi o to, by ustabilizować sytuacje gospodarczą. Gdy na jakiejś dobro lub usługę ustalona zostanie cena minimalna, wtedy producent na pewno będzie mógł cieszyć się jakimś zyskiem ze swojej działalności. Z drugiej strony ustalenie ceny maksymalnej powoduje, że nie powstają monopole w jakiejś dziedzinie, zatem jest to krok sprzyjający wolnej konkurencji na rynku. Jednym ze sposobów kontrolowania cen w danym sektorze jest określenia, jaka maksymalna marżą zysku Może zostać naliczona przez sprzedawcę. Możliwe jest także podanie maksymalnego zysku od inwestycji kapitałowych. Najprościej jest jednak określić po prostu maksymalną cenę na dane dobro lub usługę – metoda ta sprawdza się najlepiej. Zresztą wszystkie wymienione sposoby są ciągle jeszcze stosowane, gdy pojawia się choćby cień ryzyka powstania monopolu.