Treści otagowane: bankowość

Ryzyko kredytowe

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, środki pieniężne, kapitał

Ryzyko kredytowe to ryzyko, które ponoszą banki – termin ten odnosi się to sytuacji, kiedy to klient banku z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy klient nie spłaca kredytu w terminie, powstaje wyraźna strata dla banku. Oczywiście wszy doskonale wiemy, że banki robią wszystko, by ryzyko kredytowe jak najbardziej obniżyć – stąd tak pieczołowite wyliczenie zdolności kredytowej klientów. Bank, jeśli ma być instytucją efektywną i godną zaufana, musi skutecznie zarządzać ryzykiem. W tym celu należy przede wszystkim określić, co ma wpływ na jego zwiększenie. Bardzo ważne dla zarządzania ryzykiem kredytowym jest przetwarzanie informacje na temat klientów, dlatego właśnie banki np. stale czerpią z zasobów BIK. Oczywiście ryzyko kredytowe nie zależy tylko i wyłącznie od wypłacalności klientów. Przecież musimy wziąć jeszcze pod uwagę kursy walutowe (dotyczy to jedynie kredytów dewizowych) oraz bardzo ważną kwestię ewentualnych zmian stóp procentowych.

System bankowy

Data wpisu: 13-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, transakcja, kapitał

Chyba każdy z nas posiada obecnie konto bankowe, wiele osób stara się także czynnie inwestować swoje pieniądze. Warto zatem zająć się dość ciekawym pojęciem, jakim jest na pewno system bankowy. Na system bankowy składają się zarówno wszystkie instytucje finansowe jak i normy kształtujące ich powiązania z otoczeniem, czyli np. z klientami banków. Podstawa systemu bankowego w każdym państwie jest oczywiście swoisty układ, który się wytwarza pomiędzy bankiem emisyjnym kraju a funkcjonującymi bankami komercyjnymi. W zależności od tego, co jest podstawą danego systemu bankowego wyróżniamy dwa podstawowe jego typy, czyli: anglosaski oraz japońsko - niemiecki. W systemie anglosaskim bardzo ważne są procesy zachodzące na runkach finansowych. Dominującą role pełnią banki inwestycyjne, które mają znacznie bardziej rozbudowane funkcje niż tradycyjna bankowość depozytowa. Natomiast w systemie japońsko – niemieckim nadal najważniejsze są banki uniwersalne, które oferują nam najróżniejsze transakcje.

Przelewy

Data wpisu: 13-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, środki pieniężne, kapitał

Czym właściwie są przelewy, z których obecnie tak chętnie korzystamy? Są to rozlicznie w formie bezgotówkowej, które bardzo szybko możemy zlecić, jeśli tylko mamy dostęp do konta internetowego. Zasadniczo polecenie przelewu możemy wydąć na wiele sposobów. Tradycyjnie możemy udać się do banku, innym sposobem, jest złożenie odpowiedniej dyspozycji na poczcie. Jeśli jednak chcemy wszystko załatwić szybko, lepiej posłużyć się możliwościami konta internetowego. Co do daty zaksięgowania naszego polecenia przelewu to musi ono nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego. W wielu bankach jednak cały proces przebiega znacznie szybciej. Oczywiście kluczowa jest tutaj data zaksięgowania pieniędzy na koncie, na które maja one wpłynąć. To oczywiście zależy w całości od kolejnych sesji systemu ELIXIR. Obecnie ten znany system teletransmisji jest coraz bardziej czytelny także dla przeciętnych użytkowników bankowości internetowej, bowiem do wiadomości publicznej podane są godziny jego sesji.

Escrow

Data wpisu: 16-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, transakcja, kapitał

Escrow to specjalny system, który został utworzony po to, by skutecznie zabezpieczać przed ewentualnymi oszustwami ze strony kontrahentów. Escrow polega na tym, że prowadzony jest specjalny rachunek, który wykorzystywany jest tylko i wy łącznie do rozliczeń pomiędzy dwoma kontrahentami. Escrow to świetny sposób zabezpieczenia, kiedy transakcja odbywa się na odległość – dlatego też znajduje on zastosowanie w transakcjach załatwianych w całości przez Internet. Aby założyć rachunek Escrow, trzeba znaleźć powiernika, który zostanie zaakceptowany przez obie strony transakcji. Po dokonaniu zakupu jakiegoś dobra osoba kupująca wpłaca należność na rachunek Escrow, informacja o tym przekazywana jest później do sprzedawcy. Pieniądze trafiają do niego po każdym kolejnym etapie zrealizowania zawartej umowy. Bezpieczeństwo, jakie zapewnia system Escrow, jest bardzo cenione. Stąd też raczej nikomu specjalnie nie przeszkadza fakt, że bank pobiera w tym przypadku prowizję, która wynosi 3% każdej transakcji. Przyczynia się jeszcze do tego fakt, że Escrow to system nie wymagający zbyt zawiłej dokumentacji nawet podczas transakcji międzynarodowych.

strony www poznań