Artykuły dodane: 26-04-2012

Dotacje unijne dla firm

Gdy nasza firma prowadzi lub ma dopiero prowadzić działalność istotną dla rozwoju regionu, warto pomyśleć o jakichś dotacjach unijnych. Przede wszystkim można ubiegać się jeszcze przed założeniem działalności gospodarczej o dotację, która ułatwi nam start w świecie biznesu. Także firmy, które już jakiś czas działają na rynku, mogą postarać się o dotacje z Unii. Dość łatwo można uzyskać poważne kwoty na modernizację firmy lub na jej wyposażenie w stosowny sprzęt. Ta ostania kwestia dotyczy w pierwszej kolejności firm produkcyjnych. Jeśli nasza firma prowadzi jakąś innowacyjną działalność związaną z badaniami, wzrasta szansa na uzyskanie dodatkowych pieniędzy z Unii. Dotacje unijne można także spożytkować na wszelkiego rodzaju kursy oraz szkolenia naszych pracowników, które [po0dniosa ich zawodowe kompetencje. Pamiętajmy jednak, że wniosek o dotację unijną powinien zostać wypełniony w bardzo staranny sposób. Zawsze także trzeba opracować jakiś projekt działalności, w którym wyszczególnimy, na co wydamy konkretne sumy.

Zasada jednego okienka

Każdy, kto myślał o założeniu działalności gospodarczej, na pewno zetknął się z terminem, jednego okienka”. O co właściwie chodzi? Zasada jednego okienka weszła w życie wraz z końcem marca 2009 roku i w praktyce oznacza, że, zakładając działalność gospodarczą, musimy jedynie udać się do urzędu gminy i tam złożyć wniosek o wpis do ewidencji. Rzecz w tym, że składany przez nas dokument jest jednocześnie wnioskiem o wydanie numeru REGON, zgłoszenie płatnika składek ZUS. Jest to także deklaracja co do preferowanego przez nas sposobu płacenia podatków. Zasada jednego okienka działa obecnie bardzo dobrze. Nie ma już potrzeby samodzielnego roznoszenia wszystkich wymienionych wyżej wniosków, bowiem cały system działa dosyć sprawnie. Warto jeszcze podkreślić, że choć już przy składaniu wniosku podajemy potencjalna liczbę pracowników oraz obszary naszej działalność, to jednak nie są to bynajmniej wiążące zapisy. Nie będzie żadnego problemu, jeśli np. podany przez nas jako najważniejszy obszar działalności stanie się tylko pobocznym.