Artykuły dodane: 12-05-2012

Alokacja zasobów

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto alokacja efektywna dóbr i zasobów to taka alokacja, której nie da się zamienić na lepszą bez sytuacji, w której pojedyncze osoby musiałyby pogodzić się z pogorszeniem swojej sytuacji. Naturalnie efektywna alokacja, czuli de facto idealny sposób podziału dóbr, nie jest stanem prostym do osiągnięcia. Dziej się tak dlatego, że niestety wypracowanie obiektywnego kryterium rozdziału dóbr jest praktycznie niemożliwe. Przecież trzeba uwzględnić najważniejsze interesy społeczeństwa, kontekst sytuacyjny itd. Zdarza się, ze rozplanowana alokacja dóbr jest korzystna jedynie na krótką metę, a już następne pokolenie będzie musiało „zapłacić” za podjęte wcześniej niezbyt rozważne rozwiązania ekonomiczne.

Ryzyko kredytowe

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: bankowość, środki pieniężne, kapitał

Ryzyko kredytowe to ryzyko, które ponoszą banki – termin ten odnosi się to sytuacji, kiedy to klient banku z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy klient nie spłaca kredytu w terminie, powstaje wyraźna strata dla banku. Oczywiście wszy doskonale wiemy, że banki robią wszystko, by ryzyko kredytowe jak najbardziej obniżyć – stąd tak pieczołowite wyliczenie zdolności kredytowej klientów. Bank, jeśli ma być instytucją efektywną i godną zaufana, musi skutecznie zarządzać ryzykiem. W tym celu należy przede wszystkim określić, co ma wpływ na jego zwiększenie. Bardzo ważne dla zarządzania ryzykiem kredytowym jest przetwarzanie informacje na temat klientów, dlatego właśnie banki np. stale czerpią z zasobów BIK. Oczywiście ryzyko kredytowe nie zależy tylko i wyłącznie od wypłacalności klientów. Przecież musimy wziąć jeszcze pod uwagę kursy walutowe (dotyczy to jedynie kredytów dewizowych) oraz bardzo ważną kwestię ewentualnych zmian stóp procentowych.

kuchnie na wymiar tczew