Artykuły dodane: 03-05-2012

Faktoring

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw podobna nieco do kredytów. Polega ona na tym, że np. bank lub inny podmiot zakupuje od jakiegoś przedsiębiorstwa prawo do roszczeń finansowych (na podstawie świadczonych wcześniej usług) w stosunku do ich klientów. Jeśli już zdecydujemy się na umowę o factoringu, warto mieć świadomość, kto jest jej stronami – są to faktor i faktorant, natomiast dłużnik nie jest w tym przypadku stroną. Najważniejszą funkcją faktoringu jest finansowanie działalności danej firmy. Chodzi o takie sytuacje, kiedy brak spłaty zobowiązań przez dłużnika może spowodować np. większy zastój w interesie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest znalezienie faktora, który na zasadzie cesji przejmie to zobowiązanie i jednocześnie nam za to zapłaci. Faktoring może jednak spełniać także funkcję administracyjną. Mówi się o niej wtedy, kiedy faktor nie tylko nabywa wierzytelności danej firmy, ale także zobowiązuje się do świadczenia na rzecz faktoranta pewnych określonych w umowie usług. Jest to dość częsty model faktoringu.

Kredyty dla firm

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dochód,

Rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest dość trudne, gdy nie dysponujemy większą gotówką. Czasami konieczne jest wzięcie nawet kredytu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że kredyt wcale nie musi oznaczać, że dana firma przechodzi kryzys – może to być także zastrzyk gotówki potrzebie dla rozkręcenia interesu. Warto zaznaczyć, że na rynku finansowym działają obecnie nawet takie banki, które oferują kredyty na start formom dopiero powstającym. Zwykle są to sumy rzędu 200 000, co w pełni wystarcza na uruchomienie biznesu. Warto zaznaczyć, że kredyty firmowe są zawsze udzielane na konkretnie podany cel operacyjny, który to wynika z prowadzeniem działalności. Zdarza się, że konieczne jest zaprezentowanie bankowi np. naszego biznes planu. W przypadku kredytów inwestycyjnych banki oferują przedsiębiorcom nawet i 3 000 000 zł, które można wykorzystać np. na zakup jakiejś nieruchomości. Oczywiście przy tak ogromnych kwotach przedsiębiorca może liczyć także na stałą opiekę ze strony doradcy bankowego.

Inflacja

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Inflacja to pojecie, które dość często pojawia się w ekonomii – jest to zjawisko, które każdego dnia wywiera wpływ na nasze finanse. Po czym poznać, że inflacja jest dużą? Oczywiście po wzroście cen – w praktyce chodzi o to, że wraz z inflacją siał nabywcza naszych pieniędzy niestety zmniejsza się. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że mała inflacja nie musi być wcale zjawiskiem jednoznacznie negatywnym – zdarza się przecież, ze umożliwia ona renegocjowanie cen oraz płac. Problemem staje się zatem dopiero duża inflacja. Kiedy właściwie pojawia się inflacja? Jedną z przyczyn jest wyraźna przewaga eksportu nad importem oraz ogólnie wadliwy system gospodarczy państwa. Gdy dochodzi do inflacji, niestety nasze realne dochody maleją, chociaż nominalnie możemy otrzymywać takie same pobory jak dotychczas. Warto zaszczyć, ze problemem nie jest mała inflacja, czyli tzw. inflacja pełzająca (maksymalnie 5%). Jednak w skrajnych przypadkach może dojść do inflacji galopującej (50%) lub nawet do hiperinflacji, podczas kutej wzrost cen możemy przekroczyć nawet 150% w przeciągu jednego miesiąca.