Artykuły dodane: 02-05-2012

Płeć a szukanie pracy

Data wpisu: 02-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dochód, cena

Aktywność ekonomiczna osób obu płci na rynku pracy była już przedmiotem wielu badań naukowych – wnioski są jednoznaczne, mimo równouprawnienia płci i przepisów zabraniających dyskryminacji ze względu na pleć, sytuacja pań na rynku pracy ciągle jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Widać to już podczas składania dokumentów aplikacyjnych – pracodawcy często już na wstępie odrzucają młode kobiety, ponieważ zakładają, że wkrótce zajdą one w ciążę, a co za tym idzie będą korzystać ze wszystkich przysługujących im świadczeń socjalnych. Warto jednak poruszyć także kwestie zarobków – okazuje się, że panie ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni, dotyczy to nawet (a może przede wszystkim) stanowisk kierowniczych. Pensje kobiet są zwykle niższe o minimum 30% niż uposażenie mężczyzn na takim samym stanowisku. Ponadto kobiety mają trudności ze znalezieniem posady, co często podo0wduje, że decydują się one na całkiem inną aktywność ekonomiczną. To właśnie panie zwykle decydują się na otwarcie działalności gospodarczej.

Niezależność finansowa

Data wpisu: 02-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne, cena

Każdy, kto interesuje się efektywnym zarządzaniem pieniędzy, na pewno zetknął się choćby w Internecie z takim terminem jak właśnie niezależność finansowa. Jest to częsty temat licznych w sieci blogów finansowych. Warto byłoby zastanowić się, czym właściwie jest niezależność finansowa i czy warto dążyć do niej. Dość często niezależność finansowa definiowana jest jako korzystanie z pasywnych dochodów, co ma nas w praktyce uniezależnić od pracy na etacie. Niezależność finansowa ma być takim stanem ekonomicznym, w którym to bez pomocy z zewnątrz i bez pracy mamy utrzymać dotychczasowy styl życia. Co można zrobić, by osiągnąć tak rozumianą niezależność finansową? Przede wszystkim należy regularnie odkładać wszelkie nadwyżki finansowe. Poza tym dobrze byłoby pomyśleć o rozkręceniu własnego biznesu i oddelegowanie z czasem obowiązków na pracowników. Dość cenionym pomysłem jest także zarabianie na blogu lub stronie internetowej – w tym przypadku strona taka ma być nośnikiem wartościowej treści oraz reklam.

pisanie prace inżynierskich - student potrafi