Osoby bierne zawodowe

Data wpisu: 06-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Często słyszymy o osobach bezrobotnych, którym przysługują różne świadczenia. Jednak warto wspomnieć również o osobach biernych zawodowo, które są bardzo istotne dla państwa z ekonomicznego punktu widzenia. Ogólnie rzecz ujmując, osoby bierne zawodowe to ludzie, którzy ukończyli 15-ty rok życia i nie pracują, nie będąc jednocześnie bezrobotnymi. Jedno jest pewne – osoby bierne zawodowo to zawsze pewne wyzwanie dla systemu ekonomicznego państwa, bowiem niezależnie od tego, że osoby te nie uczestniczą w budowaniu zysku państwa, korzystają z różnych ulg, otrzymują zasiłki i inne świadczenia. Kogo możemy zaliczyć do biernych zawodowo? Oczywiście w pierwszej kolejności są to wszystkie te osoby, które zdążyły już przejść na emeryturę lub rentę. Do biernych zawodowo należą także osoby korzystające czynnie z pomocy opieki społecznej oraz uczniowie i studenci, którzy otrzymują jakieś stypendium. Do tej kategorii zalicza się także więźniów, osoby przebywające akurat na urlopie wychowawczym oraz zakonników.

Alokacja zasobów

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto alokacja efektywna dóbr i zasobów to taka alokacja, której nie da się zamienić na lepszą bez sytuacji, w której pojedyncze osoby musiałyby pogodzić się z pogorszeniem swojej sytuacji. Naturalnie efektywna alokacja, czuli de facto idealny sposób podziału dóbr, nie jest stanem prostym do osiągnięcia. Dziej się tak dlatego, że niestety wypracowanie obiektywnego kryterium rozdziału dóbr jest praktycznie niemożliwe. Przecież trzeba uwzględnić najważniejsze interesy społeczeństwa, kontekst sytuacyjny itd. Zdarza się, ze rozplanowana alokacja dóbr jest korzystna jedynie na krótką metę, a już następne pokolenie będzie musiało „zapłacić” za podjęte wcześniej niezbyt rozważne rozwiązania ekonomiczne.


poprzednia     1 2 [3]