Inflacja

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Inflacja to pojecie, które dość często pojawia się w ekonomii – jest to zjawisko, które każdego dnia wywiera wpływ na nasze finanse. Po czym poznać, że inflacja jest dużą? Oczywiście po wzroście cen – w praktyce chodzi o to, że wraz z inflacją siał nabywcza naszych pieniędzy niestety zmniejsza się. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że mała inflacja nie musi być wcale zjawiskiem jednoznacznie negatywnym – zdarza się przecież, ze umożliwia ona renegocjowanie cen oraz płac. Problemem staje się zatem dopiero duża inflacja. Kiedy właściwie pojawia się inflacja? Jedną z przyczyn jest wyraźna przewaga eksportu nad importem oraz ogólnie wadliwy system gospodarczy państwa. Gdy dochodzi do inflacji, niestety nasze realne dochody maleją, chociaż nominalnie możemy otrzymywać takie same pobory jak dotychczas. Warto zaszczyć, ze problemem nie jest mała inflacja, czyli tzw. inflacja pełzająca (maksymalnie 5%). Jednak w skrajnych przypadkach może dojść do inflacji galopującej (50%) lub nawet do hiperinflacji, podczas kutej wzrost cen możemy przekroczyć nawet 150% w przeciągu jednego miesiąca.

Kryzys gospodarczy

Data wpisu: 04-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, gospodarka, cena

Obecnie wiele słyszy się o kryzysie gospodarczym, który np. doprowadził do katastrofalnej sytuacji w Grecji. Jakie działania ekonomiczne warto podjąć, by kryzys nie wywarł wpływu na nasze finanse osobiste? Przede wszystkim trzeba prowadzić w miarę oszczędny tryb życia, na pewno także nie opłaca się akurat w dobie kryzysu zaciągać zobowiązań takich jak długoletnie kredyty – ich koszty będą tera z znacznie wyższe. Kolejnym rozwiązaniem jest ograniczenie wydatków – często bywa tak, ze kupujemy całkiem sporo niepotrzebnych nam rzeczy, w dobie kryzysu zakupy dla rozrywki w ogóle nie mają racji bytu. W dobie kryzysu nie powinniśmy także myśleć o zmianie pracy – jak pokazują wyniki badań w sytuacjach kryzysowych znacznie trudniej jest o umowę o pracę na dłuższy czas. W kryzysie powinniśmy pomyśleć także o większej dbałości o nasze zdrowie – dp0byrm wyjściem może być jakieś ubezpieczenie, dzięki któremu będziemy czuć się bardziej bezpiecznie, raczej zapobiegając różnym chorobom niż je lecząc.

Kontrola cen

Data wpisu: 05-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Kontrola cen to bardzo ciekawe zjawisko we współczesnej ekonomii. Polega ono na swego rodzaju regulacji cen poprzez okres lnie wysokości cen minimalnych oraz maksymalnych. Po co właściwie państwo stosuje tego rodzaju zabiegi? Otóż chodzi o to, by ustabilizować sytuacje gospodarczą. Gdy na jakiejś dobro lub usługę ustalona zostanie cena minimalna, wtedy producent na pewno będzie mógł cieszyć się jakimś zyskiem ze swojej działalności. Z drugiej strony ustalenie ceny maksymalnej powoduje, że nie powstają monopole w jakiejś dziedzinie, zatem jest to krok sprzyjający wolnej konkurencji na rynku. Jednym ze sposobów kontrolowania cen w danym sektorze jest określenia, jaka maksymalna marżą zysku Może zostać naliczona przez sprzedawcę. Możliwe jest także podanie maksymalnego zysku od inwestycji kapitałowych. Najprościej jest jednak określić po prostu maksymalną cenę na dane dobro lub usługę – metoda ta sprawdza się najlepiej. Zresztą wszystkie wymienione sposoby są ciągle jeszcze stosowane, gdy pojawia się choćby cień ryzyka powstania monopolu.

Mechanizm rynkowy

Data wpisu: 05-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, gospodarka, cena

Rynek to bardzo ważne pojęcie z ekonomii, to właśnie mechanizmy rynkowe wpływają na całą gospodarkę państwową, a tym samym również i na nasze finanse. Mechanizm rynkowy ma zasadniczo doprowadzić do sytuacji, kiedy to dojdzie do powstania pewnej równowagi rynkowej, czyli względnego dopasowania popytu i podaży. Mechanizm rynkowy polega na tym, że naturalna podaż i popyt ustalają obiektywną cenę na konkretną usługę lub dobro. Zgodnie z naturalnymi mechanizmami rynkowymi cena towarów wzrasta, gdy popyt ba nie większy jest od podaży. Z kolei fakt, że cena danego produktu wzrasta, sprawia, że firmy zwiększają produkcję, co prowadzi do zwiększenia podaży. W efekcie dochodzi o właściwego wyrównania popytu i podaży, co jest gwarantem ceny wypływającej z równowagi rynkowej. Sytuacja ta działa również odwrotnie. Wyobraźmy sobie, że w panujące równowadze rynkowej zmaleje z jakichś przyczyn popyt na konkretne dobro. Wtedy naturalnie reakcja na to będzie zmniejszona jego produkcja, że finalnie także doprowadzi do wyrównania ceny (choć na niższym poziomie).


poprzednia     1 [2] 3     następna