Osoby bierne zawodowe

Data wpisu: 06-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Często słyszymy o osobach bezrobotnych, którym przysługują różne świadczenia. Jednak warto wspomnieć również o osobach biernych zawodowo, które są bardzo istotne dla państwa z ekonomicznego punktu widzenia. Ogólnie rzecz ujmując, osoby bierne zawodowe to ludzie, którzy ukończyli 15-ty rok życia i nie pracują, nie będąc jednocześnie bezrobotnymi. Jedno jest pewne – osoby bierne zawodowo to zawsze pewne wyzwanie dla systemu ekonomicznego państwa, bowiem niezależnie od tego, że osoby te nie uczestniczą w budowaniu zysku państwa, korzystają z różnych ulg, otrzymują zasiłki i inne świadczenia. Kogo możemy zaliczyć do biernych zawodowo? Oczywiście w pierwszej kolejności są to wszystkie te osoby, które zdążyły już przejść na emeryturę lub rentę. Do biernych zawodowo należą także osoby korzystające czynnie z pomocy opieki społecznej oraz uczniowie i studenci, którzy otrzymują jakieś stypendium. Do tej kategorii zalicza się także więźniów, osoby przebywające akurat na urlopie wychowawczym oraz zakonników.Przeczytaj także:

Alokacja zasobów


Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto ...

Płeć a szukanie pracy


Aktywność ekonomiczna osób obu płci na rynku pracy była już przedmiotem wielu badań naukowych – wnioski są jednoznaczne, mimo równouprawnienia płci i przepisów zabraniających dyskryminacji ze względu na pleć, sytuacja pań na rynku pracy ciągle jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Widać to już podczas składania ...

Niezależność finansowa


Każdy, kto interesuje się efektywnym zarządzaniem pieniędzy, na pewno zetknął się choćby w Internecie z takim terminem jak właśnie niezależność finansowa. Jest to częsty temat licznych w sieci blogów finansowych. Warto byłoby zastanowić się, czym właściwie jest niezależność finansowa i czy warto dążyć do ...