Mechanizm rynkowy

Data wpisu: 05-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, gospodarka, cena

Rynek to bardzo ważne pojęcie z ekonomii, to właśnie mechanizmy rynkowe wpływają na całą gospodarkę państwową, a tym samym również i na nasze finanse. Mechanizm rynkowy ma zasadniczo doprowadzić do sytuacji, kiedy to dojdzie do powstania pewnej równowagi rynkowej, czyli względnego dopasowania popytu i podaży. Mechanizm rynkowy polega na tym, że naturalna podaż i popyt ustalają obiektywną cenę na konkretną usługę lub dobro. Zgodnie z naturalnymi mechanizmami rynkowymi cena towarów wzrasta, gdy popyt ba nie większy jest od podaży. Z kolei fakt, że cena danego produktu wzrasta, sprawia, że firmy zwiększają produkcję, co prowadzi do zwiększenia podaży. W efekcie dochodzi o właściwego wyrównania popytu i podaży, co jest gwarantem ceny wypływającej z równowagi rynkowej. Sytuacja ta działa również odwrotnie. Wyobraźmy sobie, że w panujące równowadze rynkowej zmaleje z jakichś przyczyn popyt na konkretne dobro. Wtedy naturalnie reakcja na to będzie zmniejszona jego produkcja, że finalnie także doprowadzi do wyrównania ceny (choć na niższym poziomie).Przeczytaj także:

Osoby bierne zawodowe


Często słyszymy o osobach bezrobotnych, którym przysługują różne świadczenia. Jednak warto wspomnieć również o osobach biernych zawodowo, które są bardzo istotne dla państwa z ekonomicznego punktu widzenia. Ogólnie rzecz ujmując, osoby bierne zawodowe to ludzie, którzy ukończyli 15-ty rok życia i nie pracują, nie ...

Alokacja zasobów


Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto ...

Płeć a szukanie pracy


Aktywność ekonomiczna osób obu płci na rynku pracy była już przedmiotem wielu badań naukowych – wnioski są jednoznaczne, mimo równouprawnienia płci i przepisów zabraniających dyskryminacji ze względu na pleć, sytuacja pań na rynku pracy ciągle jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Widać to już podczas składania ...