Kontrola cen

Data wpisu: 05-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Kontrola cen to bardzo ciekawe zjawisko we współczesnej ekonomii. Polega ono na swego rodzaju regulacji cen poprzez okres lnie wysokości cen minimalnych oraz maksymalnych. Po co właściwie państwo stosuje tego rodzaju zabiegi? Otóż chodzi o to, by ustabilizować sytuacje gospodarczą. Gdy na jakiejś dobro lub usługę ustalona zostanie cena minimalna, wtedy producent na pewno będzie mógł cieszyć się jakimś zyskiem ze swojej działalności. Z drugiej strony ustalenie ceny maksymalnej powoduje, że nie powstają monopole w jakiejś dziedzinie, zatem jest to krok sprzyjający wolnej konkurencji na rynku. Jednym ze sposobów kontrolowania cen w danym sektorze jest określenia, jaka maksymalna marżą zysku Może zostać naliczona przez sprzedawcę. Możliwe jest także podanie maksymalnego zysku od inwestycji kapitałowych. Najprościej jest jednak określić po prostu maksymalną cenę na dane dobro lub usługę – metoda ta sprawdza się najlepiej. Zresztą wszystkie wymienione sposoby są ciągle jeszcze stosowane, gdy pojawia się choćby cień ryzyka powstania monopolu.Przeczytaj także:

Mechanizm rynkowy


Rynek to bardzo ważne pojęcie z ekonomii, to właśnie mechanizmy rynkowe wpływają na całą gospodarkę państwową, a tym samym również i na nasze finanse. Mechanizm rynkowy ma zasadniczo doprowadzić do sytuacji, kiedy to dojdzie do powstania pewnej równowagi rynkowej, czyli względnego dopasowania popytu i podaży. Mechanizm ...

Osoby bierne zawodowe


Często słyszymy o osobach bezrobotnych, którym przysługują różne świadczenia. Jednak warto wspomnieć również o osobach biernych zawodowo, które są bardzo istotne dla państwa z ekonomicznego punktu widzenia. Ogólnie rzecz ujmując, osoby bierne zawodowe to ludzie, którzy ukończyli 15-ty rok życia i nie pracują, nie ...

Alokacja zasobów


Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto ...