Inflacja

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: pieniądze, dobra ekonomiczne, produkcja

Inflacja to pojecie, które dość często pojawia się w ekonomii – jest to zjawisko, które każdego dnia wywiera wpływ na nasze finanse. Po czym poznać, że inflacja jest dużą? Oczywiście po wzroście cen – w praktyce chodzi o to, że wraz z inflacją siał nabywcza naszych pieniędzy niestety zmniejsza się. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że mała inflacja nie musi być wcale zjawiskiem jednoznacznie negatywnym – zdarza się przecież, ze umożliwia ona renegocjowanie cen oraz płac. Problemem staje się zatem dopiero duża inflacja. Kiedy właściwie pojawia się inflacja? Jedną z przyczyn jest wyraźna przewaga eksportu nad importem oraz ogólnie wadliwy system gospodarczy państwa. Gdy dochodzi do inflacji, niestety nasze realne dochody maleją, chociaż nominalnie możemy otrzymywać takie same pobory jak dotychczas. Warto zaszczyć, ze problemem nie jest mała inflacja, czyli tzw. inflacja pełzająca (maksymalnie 5%). Jednak w skrajnych przypadkach może dojść do inflacji galopującej (50%) lub nawet do hiperinflacji, podczas kutej wzrost cen możemy przekroczyć nawet 150% w przeciągu jednego miesiąca.

usługi księgowe baranowo

Przeczytaj także:

Kryzys gospodarczy


Obecnie wiele słyszy się o kryzysie gospodarczym, który np. doprowadził do katastrofalnej sytuacji w Grecji. Jakie działania ekonomiczne warto podjąć, by kryzys nie wywarł wpływu na nasze finanse osobiste? Przede wszystkim trzeba prowadzić w miarę oszczędny tryb życia, na pewno także nie opłaca się akurat w dobie kryzysu ...

Kontrola cen


Kontrola cen to bardzo ciekawe zjawisko we współczesnej ekonomii. Polega ono na swego rodzaju regulacji cen poprzez okres lnie wysokości cen minimalnych oraz maksymalnych. Po co właściwie państwo stosuje tego rodzaju zabiegi? Otóż chodzi o to, by ustabilizować sytuacje gospodarczą. Gdy na jakiejś dobro lub usługę ustalona ...

Mechanizm rynkowy


Rynek to bardzo ważne pojęcie z ekonomii, to właśnie mechanizmy rynkowe wpływają na całą gospodarkę państwową, a tym samym również i na nasze finanse. Mechanizm rynkowy ma zasadniczo doprowadzić do sytuacji, kiedy to dojdzie do powstania pewnej równowagi rynkowej, czyli względnego dopasowania popytu i podaży. Mechanizm ...