Faktoring

Data wpisu: 03-05-2012, Tago do wpisu: ekonomia, dobra ekonomiczne

Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw podobna nieco do kredytów. Polega ona na tym, że np. bank lub inny podmiot zakupuje od jakiegoś przedsiębiorstwa prawo do roszczeń finansowych (na podstawie świadczonych wcześniej usług) w stosunku do ich klientów. Jeśli już zdecydujemy się na umowę o factoringu, warto mieć świadomość, kto jest jej stronami – są to faktor i faktorant, natomiast dłużnik nie jest w tym przypadku stroną. Najważniejszą funkcją faktoringu jest finansowanie działalności danej firmy. Chodzi o takie sytuacje, kiedy brak spłaty zobowiązań przez dłużnika może spowodować np. większy zastój w interesie. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest znalezienie faktora, który na zasadzie cesji przejmie to zobowiązanie i jednocześnie nam za to zapłaci. Faktoring może jednak spełniać także funkcję administracyjną. Mówi się o niej wtedy, kiedy faktor nie tylko nabywa wierzytelności danej firmy, ale także zobowiązuje się do świadczenia na rzecz faktoranta pewnych określonych w umowie usług. Jest to dość częsty model faktoringu.Przeczytaj także:

Kredyty dla firm


Rozpoczęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest dość trudne, gdy nie dysponujemy większą gotówką. Czasami konieczne jest wzięcie nawet kredytu. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że kredyt wcale nie musi oznaczać, że dana firma przechodzi kryzys – może to być także zastrzyk gotówki potrzebie dla rozkręcenia ...

Inflacja


Inflacja to pojecie, które dość często pojawia się w ekonomii – jest to zjawisko, które każdego dnia wywiera wpływ na nasze finanse. Po czym poznać, że inflacja jest dużą? Oczywiście po wzroście cen – w praktyce chodzi o to, że wraz z inflacją siał nabywcza naszych pieniędzy niestety zmniejsza się. W tym miejscu ...

Kryzys gospodarczy


Obecnie wiele słyszy się o kryzysie gospodarczym, który np. doprowadził do katastrofalnej sytuacji w Grecji. Jakie działania ekonomiczne warto podjąć, by kryzys nie wywarł wpływu na nasze finanse osobiste? Przede wszystkim trzeba prowadzić w miarę oszczędny tryb życia, na pewno także nie opłaca się akurat w dobie kryzysu ...