Alokacja zasobów

Data wpisu: 12-05-2012, Tago do wpisu: dochód, gospodarka, produkcja

Alokacja zasobów to swego rodzaju wykaz aktywności poszczególnych osób i grup oraz potwierdzenie ich stanu posiadania oraz ewentualnych zysków. Alokacja zasobów to poniekąd odpowiednie ich zagospodarowanie – od tego, czy będzie ona prawidłowa, zależy w dużej mierze równowaga ekonomiczna danego regionu. Według Pareto alokacja efektywna dóbr i zasobów to taka alokacja, której nie da się zamienić na lepszą bez sytuacji, w której pojedyncze osoby musiałyby pogodzić się z pogorszeniem swojej sytuacji. Naturalnie efektywna alokacja, czuli de facto idealny sposób podziału dóbr, nie jest stanem prostym do osiągnięcia. Dziej się tak dlatego, że niestety wypracowanie obiektywnego kryterium rozdziału dóbr jest praktycznie niemożliwe. Przecież trzeba uwzględnić najważniejsze interesy społeczeństwa, kontekst sytuacyjny itd. Zdarza się, ze rozplanowana alokacja dóbr jest korzystna jedynie na krótką metę, a już następne pokolenie będzie musiało „zapłacić” za podjęte wcześniej niezbyt rozważne rozwiązania ekonomiczne.Przeczytaj także:

Płeć a szukanie pracy


Aktywność ekonomiczna osób obu płci na rynku pracy była już przedmiotem wielu badań naukowych – wnioski są jednoznaczne, mimo równouprawnienia płci i przepisów zabraniających dyskryminacji ze względu na pleć, sytuacja pań na rynku pracy ciągle jest gorsza niż w przypadku mężczyzn. Widać to już podczas składania ...

Niezależność finansowa


Każdy, kto interesuje się efektywnym zarządzaniem pieniędzy, na pewno zetknął się choćby w Internecie z takim terminem jak właśnie niezależność finansowa. Jest to częsty temat licznych w sieci blogów finansowych. Warto byłoby zastanowić się, czym właściwie jest niezależność finansowa i czy warto dążyć do ...

Faktoring


Faktoring to forma finansowania przedsiębiorstw podobna nieco do kredytów. Polega ona na tym, że np. bank lub inny podmiot zakupuje od jakiegoś przedsiębiorstwa prawo do roszczeń finansowych (na podstawie świadczonych wcześniej usług) w stosunku do ich klientów. Jeśli już zdecydujemy się na umowę o factoringu, warto ...