Scoring kredytowy

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: środki pieniężne, bank

Scoring kredytowy to stosowany w bankowości system oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że bank dokładnie bada wszystkie podane dane majątkowe i osobiste wnioskodawcy i zapisuje je na karcie scoringowej. Po przyznaniu punktów za poszczególne obszary, sumuje się je, by w ten sposób ocenić, czy dany klient jest wiarygodny, a mówiąc inaczej, wypłacalny. Jako swego rodzaju ciekawostkę można dodać, że scorung kredytowy jest stosowany nie tylko w bankowości. Metoda ta ceniona jest również przez operatorów GSM, którzy systemem scoringowym określają, czy dana osoba będzie dobrym abonentem. Na pewno warto mieś świadomość, jakie obszary naszych finansów są badane przy wypełnianiu kartu scoringowej. Przede wszystkim jest to wysokość comiesięcznych dochodów oraz wykonywany zawód danej osoby. Poza tym dość duże znaczenie ma umowa o pracę, na podstawie osoba ta jest zatrudniona, jej wiek, stan cywilny, ilość aktualnie utrzymywanych osób, posiadanie samochodu, ubezpieczenia na życie itd.

Waloryzacja

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: środki pieniężne, bank

Waloryzacja to bardzo istotne pojęcie z dziedziny bankowości. Tka naprawdę polega ona na to, żeby odpowiednio określić wartość wszelkich zobowiązań finansowych, kiedy dochodzi do trwałego zmienienia systemu pieniężnego w danym państwie. Z przyczyn obiektywnych proces waloryzacji nie jest wcale łatwy. Chodzi o to, że gdy zmienia się siła nabywcza pieniądza krajowego wszystkie świadczenia, np. emerytury pensje, płatność za różne towary itd. powinny stać się nominalnie wyższe lub niższe. Jest to uzależnione od tego, w która stronę poszła waloryzacja danego systemu pieniężnego. Zgodnie z prawem waloryzacja dotyczy tych świadczeń, które cechują się upływem jakiegoś czasu pomiędzy powstaniem danego zobowiązania a dniem jego spłaty. Oczywiście maja tutaj zastosowanie także przepisy obowiązującego kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi waloryzować można wszystkie świadczenia bez wyjątku. Aby móc przeprowadzić ten proces podpisuje się najczęściej stosowną umowę, możemy także oprzeć się na właściwym orzeczeniu sądu.


poprzednia     1 2 [3]