Rezerwa obowiązkowa

Data wpisu: 16-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, transakcja, klient

W odniesieniu do banków często pojawia się pojęcie rezerwy obowiązkowej. Czym ona właściwie jest, że tak często się o niej wspomina? Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że banki muszą zawsze posiadać pewna rezerwę pieniężną na wypadek nietrafionych inwestycji - stanowi to zabezpieczenie kapitału ich klientów. Zatem rezerwa bankowa to środki, których posiadanie stanowi niejako zabezpieczenie na wypadek kryzysu itd. W tym miejscu należy podkreślić, że zgodnie z prawem część owej rezerwy jest absolutnie obligatoryjna. Zazwyczaj rezerwa obowiązkowa podzielona jest na dwie części – jedna z nich przechowywana jest w banku centralnym, co stanowi niejako dodatkowe zabezpieczenie naszych pieniędzy. Druga część rezerwy natomiast przechowywana jest w skarbcu danego banku. Zgodnie z polityką pieniężną państwa co jakiś czas przeprowadzane są stosowne kontrole rezerw obowiązkowych banków. Warto podkreślić, że sensem rezerwy obowiązkowej, które wymaga prawo bankowe z 1989 roku, jest zapewnienie płynności finansowej bankowi.

Bankowość inwestycyjna

Data wpisu: 17-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, bank, klient

Bankowość inwestycyjna to bardzo ważny wycinek całego sytemu bankowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten typ bankowości nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, jak zwykle postrzegamy usługi bankowe. W wielu bankach znajdziemy obecnie specjalne sektory, które zajmują się jedynie inwestowaniem pieniędzy klientów danej instytucji. Najczęściej proces ten polega na parami wartościowymi – bank gwarantuje i sprzedaje na rynku, co ma finalnie przynieść zakładany zysk. Klientami bankowości inwestycyjnej nie są bynajmniej osoby indywidualne. Instrument ten przeznaczony jest dla samorządów, firm, rządów lub funduszy – w takich przypadkach bank staje się niejako pośrednikiem transakcji, doradcą i gwarantem jej zyskowności (lub przynajmniej zwrotu powierzonych środków). To właśnie w ramach bankowości inwestycyjnej w bankach działają biura maklerskie oraz prężnie rozwija się doradztwo finansowe. Przedsiębiorcy cenią sobie usługi tego typu głownie ze względu na fakt, że bank może być pomocny w trakcie fuzji przedsiębiorstw, restrukturyzacji czy przejęcia.

Bankowe systemy wymiany informacji

Data wpisu: 17-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, transakcja, klient

Banki musza podchodzić dość ostrożnie do osób wnioskujących o kredyty, jeśli ich działalność ma przynosić zyski. Dlatego też skonstruowane systemy wymiany informacji pomiędzy bankami, których dzianie pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. To właśnie dzięki takim systemom można szybko sprawdzić wszystkie dane, które przedstawia bankowi osoba wnioskująca o kredyt. Wymiana informacji zachodzi z reguły bardzo sprawnie. Jej podstawą jest rejestr bankowy oraz dokumenty zastrzeżone, które skalda klient banku. Ponadto bank często zwraca się do instytucji zewnętrznych – można tutaj wymienić przede wszystkim biuro informacji kredytowej, znane jako BIK. Systemy wymiany informacji mają wiele korzyści. To właśnie dzięki nim zwiększa się znacznie bezpieczeństwo całego obrotu gospodarczego, można także skutecznie przeciwdziałać przestępstwem i oszustwom natury finansowej, które przecież nie należą do rzadkości. System wymiany informacji to także swoista ochrona interesów klientów banku a jednocześnie instrument pomagający w budowaniu renomy przedsiębiorców.

Private Banking

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, bank, klient

Private Banking to dość szczególny system bankowości – dotyczy on obsługi finansów klientów indywidualnych, którzy uznawani są przez bank za zamożnych. Oczywiście zamożność ta określana jest na podstawie stanu majątkowego klienta – musi być on wyższy niż równowartość 1 mln USD. Czym właściwie cechuje się Private Banking? Jak nietrudno zgadnąć, usługi w jego zakresie są bardzo mocno zindywidualizowane. Zwykle bank proponuje klientowi doradcę finansowego, który będzie zajmował się tylko majakiem jednej konkretnej osoby. W ramach private banking chodzi w dużej mierze o to, by nakreślić jakąś długoterminową strategię działania, która będzie uwzględniać nie tylko wartość majątku klienta, ale także jego sytuacje osobistą. Warto dodać, że bankowość prywatna to usługi kompleksowe, także i te, które dotyczą spraw niezwiązanych z finansami. Szczególnym Kleinom bank może pomóc w takich kwestiach jak działalność filantropijna, kolekcjonowanie dzieł sztuki, szeroko rozumiana turystyka czy też nawet edukacja.


poprzednia     1 [2] 3     następna