Waloryzacja

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: środki pieniężne, bank

Waloryzacja to bardzo istotne pojęcie z dziedziny bankowości. Tka naprawdę polega ona na to, żeby odpowiednio określić wartość wszelkich zobowiązań finansowych, kiedy dochodzi do trwałego zmienienia systemu pieniężnego w danym państwie. Z przyczyn obiektywnych proces waloryzacji nie jest wcale łatwy. Chodzi o to, że gdy zmienia się siła nabywcza pieniądza krajowego wszystkie świadczenia, np. emerytury pensje, płatność za różne towary itd. powinny stać się nominalnie wyższe lub niższe. Jest to uzależnione od tego, w która stronę poszła waloryzacja danego systemu pieniężnego. Zgodnie z prawem waloryzacja dotyczy tych świadczeń, które cechują się upływem jakiegoś czasu pomiędzy powstaniem danego zobowiązania a dniem jego spłaty. Oczywiście maja tutaj zastosowanie także przepisy obowiązującego kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi waloryzować można wszystkie świadczenia bez wyjątku. Aby móc przeprowadzić ten proces podpisuje się najczęściej stosowną umowę, możemy także oprzeć się na właściwym orzeczeniu sądu.Przeczytaj także:

Ryzyko kredytowe


Ryzyko kredytowe to ryzyko, które ponoszą banki – termin ten odnosi się to sytuacji, kiedy to klient banku z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy klient nie spłaca kredytu w terminie, powstaje wyraźna strata dla banku. Oczywiście wszy doskonale wiemy, ...

System bankowy


Chyba każdy z nas posiada obecnie konto bankowe, wiele osób stara się także czynnie inwestować swoje pieniądze. Warto zatem zająć się dość ciekawym pojęciem, jakim jest na pewno system bankowy. Na system bankowy składają się zarówno wszystkie instytucje finansowe jak i normy kształtujące ich powiązania z otoczeniem, ...

Przelewy


Czym właściwie są przelewy, z których obecnie tak chętnie korzystamy? Są to rozlicznie w formie bezgotówkowej, które bardzo szybko możemy zlecić, jeśli tylko mamy dostęp do konta internetowego. Zasadniczo polecenie przelewu możemy wydąć na wiele sposobów. Tradycyjnie możemy udać się do banku, innym sposobem, jest ...