Scoring kredytowy

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: środki pieniężne, bank

Scoring kredytowy to stosowany w bankowości system oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że bank dokładnie bada wszystkie podane dane majątkowe i osobiste wnioskodawcy i zapisuje je na karcie scoringowej. Po przyznaniu punktów za poszczególne obszary, sumuje się je, by w ten sposób ocenić, czy dany klient jest wiarygodny, a mówiąc inaczej, wypłacalny. Jako swego rodzaju ciekawostkę można dodać, że scorung kredytowy jest stosowany nie tylko w bankowości. Metoda ta ceniona jest również przez operatorów GSM, którzy systemem scoringowym określają, czy dana osoba będzie dobrym abonentem. Na pewno warto mieś świadomość, jakie obszary naszych finansów są badane przy wypełnianiu kartu scoringowej. Przede wszystkim jest to wysokość comiesięcznych dochodów oraz wykonywany zawód danej osoby. Poza tym dość duże znaczenie ma umowa o pracę, na podstawie osoba ta jest zatrudniona, jej wiek, stan cywilny, ilość aktualnie utrzymywanych osób, posiadanie samochodu, ubezpieczenia na życie itd.Przeczytaj także:

Waloryzacja


Waloryzacja to bardzo istotne pojęcie z dziedziny bankowości. Tka naprawdę polega ona na to, żeby odpowiednio określić wartość wszelkich zobowiązań finansowych, kiedy dochodzi do trwałego zmienienia systemu pieniężnego w danym państwie. Z przyczyn obiektywnych proces waloryzacji nie jest wcale łatwy. Chodzi o to, że ...

Ryzyko kredytowe


Ryzyko kredytowe to ryzyko, które ponoszą banki – termin ten odnosi się to sytuacji, kiedy to klient banku z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy klient nie spłaca kredytu w terminie, powstaje wyraźna strata dla banku. Oczywiście wszy doskonale wiemy, ...

System bankowy


Chyba każdy z nas posiada obecnie konto bankowe, wiele osób stara się także czynnie inwestować swoje pieniądze. Warto zatem zająć się dość ciekawym pojęciem, jakim jest na pewno system bankowy. Na system bankowy składają się zarówno wszystkie instytucje finansowe jak i normy kształtujące ich powiązania z otoczeniem, ...