Private Banking

Data wpisu: 19-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, bank, klient

Private Banking to dość szczególny system bankowości – dotyczy on obsługi finansów klientów indywidualnych, którzy uznawani są przez bank za zamożnych. Oczywiście zamożność ta określana jest na podstawie stanu majątkowego klienta – musi być on wyższy niż równowartość 1 mln USD. Czym właściwie cechuje się Private Banking? Jak nietrudno zgadnąć, usługi w jego zakresie są bardzo mocno zindywidualizowane. Zwykle bank proponuje klientowi doradcę finansowego, który będzie zajmował się tylko majakiem jednej konkretnej osoby. W ramach private banking chodzi w dużej mierze o to, by nakreślić jakąś długoterminową strategię działania, która będzie uwzględniać nie tylko wartość majątku klienta, ale także jego sytuacje osobistą. Warto dodać, że bankowość prywatna to usługi kompleksowe, także i te, które dotyczą spraw niezwiązanych z finansami. Szczególnym Kleinom bank może pomóc w takich kwestiach jak działalność filantropijna, kolekcjonowanie dzieł sztuki, szeroko rozumiana turystyka czy też nawet edukacja.Przeczytaj także:

Scoring kredytowy


Scoring kredytowy to stosowany w bankowości system oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że bank dokładnie bada wszystkie podane dane majątkowe i osobiste wnioskodawcy i zapisuje je na karcie scoringowej. Po przyznaniu punktów za poszczególne obszary, sumuje się je, by w ten sposób ocenić, ...

Waloryzacja


Waloryzacja to bardzo istotne pojęcie z dziedziny bankowości. Tka naprawdę polega ona na to, żeby odpowiednio określić wartość wszelkich zobowiązań finansowych, kiedy dochodzi do trwałego zmienienia systemu pieniężnego w danym państwie. Z przyczyn obiektywnych proces waloryzacji nie jest wcale łatwy. Chodzi o to, że ...

Ryzyko kredytowe


Ryzyko kredytowe to ryzyko, które ponoszą banki – termin ten odnosi się to sytuacji, kiedy to klient banku z różnych przyczyn nie jest w stanie spłacić zaciągniętego kredytu. Trzeba podkreślić, że w przypadku, gdy klient nie spłaca kredytu w terminie, powstaje wyraźna strata dla banku. Oczywiście wszy doskonale wiemy, ...