Bankowość inwestycyjna

Data wpisu: 17-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, bank, klient

Bankowość inwestycyjna to bardzo ważny wycinek całego sytemu bankowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten typ bankowości nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, jak zwykle postrzegamy usługi bankowe. W wielu bankach znajdziemy obecnie specjalne sektory, które zajmują się jedynie inwestowaniem pieniędzy klientów danej instytucji. Najczęściej proces ten polega na parami wartościowymi – bank gwarantuje i sprzedaje na rynku, co ma finalnie przynieść zakładany zysk. Klientami bankowości inwestycyjnej nie są bynajmniej osoby indywidualne. Instrument ten przeznaczony jest dla samorządów, firm, rządów lub funduszy – w takich przypadkach bank staje się niejako pośrednikiem transakcji, doradcą i gwarantem jej zyskowności (lub przynajmniej zwrotu powierzonych środków). To właśnie w ramach bankowości inwestycyjnej w bankach działają biura maklerskie oraz prężnie rozwija się doradztwo finansowe. Przedsiębiorcy cenią sobie usługi tego typu głownie ze względu na fakt, że bank może być pomocny w trakcie fuzji przedsiębiorstw, restrukturyzacji czy przejęcia.Przeczytaj także:

Bankowe systemy wymiany informacji


Banki musza podchodzić dość ostrożnie do osób wnioskujących o kredyty, jeśli ich działalność ma przynosić zyski. Dlatego też skonstruowane systemy wymiany informacji pomiędzy bankami, których dzianie pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. To właśnie dzięki takim systemom można szybko sprawdzić wszystkie dane, ...

Private Banking


Private Banking to dość szczególny system bankowości – dotyczy on obsługi finansów klientów indywidualnych, którzy uznawani są przez bank za zamożnych. Oczywiście zamożność ta określana jest na podstawie stanu majątkowego klienta – musi być on wyższy niż równowartość 1 mln USD. Czym właściwie cechuje się ...

Scoring kredytowy


Scoring kredytowy to stosowany w bankowości system oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że bank dokładnie bada wszystkie podane dane majątkowe i osobiste wnioskodawcy i zapisuje je na karcie scoringowej. Po przyznaniu punktów za poszczególne obszary, sumuje się je, by w ten sposób ocenić, ...