Bankowe systemy wymiany informacji

Data wpisu: 17-05-2012, Tago do wpisu: konto bankowe, transakcja, klient

Banki musza podchodzić dość ostrożnie do osób wnioskujących o kredyty, jeśli ich działalność ma przynosić zyski. Dlatego też skonstruowane systemy wymiany informacji pomiędzy bankami, których dzianie pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem. To właśnie dzięki takim systemom można szybko sprawdzić wszystkie dane, które przedstawia bankowi osoba wnioskująca o kredyt. Wymiana informacji zachodzi z reguły bardzo sprawnie. Jej podstawą jest rejestr bankowy oraz dokumenty zastrzeżone, które skalda klient banku. Ponadto bank często zwraca się do instytucji zewnętrznych – można tutaj wymienić przede wszystkim biuro informacji kredytowej, znane jako BIK. Systemy wymiany informacji mają wiele korzyści. To właśnie dzięki nim zwiększa się znacznie bezpieczeństwo całego obrotu gospodarczego, można także skutecznie przeciwdziałać przestępstwem i oszustwom natury finansowej, które przecież nie należą do rzadkości. System wymiany informacji to także swoista ochrona interesów klientów banku a jednocześnie instrument pomagający w budowaniu renomy przedsiębiorców.Przeczytaj także:

Private Banking


Private Banking to dość szczególny system bankowości – dotyczy on obsługi finansów klientów indywidualnych, którzy uznawani są przez bank za zamożnych. Oczywiście zamożność ta określana jest na podstawie stanu majątkowego klienta – musi być on wyższy niż równowartość 1 mln USD. Czym właściwie cechuje się ...

Scoring kredytowy


Scoring kredytowy to stosowany w bankowości system oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W praktyce wygląda to tak, że bank dokładnie bada wszystkie podane dane majątkowe i osobiste wnioskodawcy i zapisuje je na karcie scoringowej. Po przyznaniu punktów za poszczególne obszary, sumuje się je, by w ten sposób ocenić, ...

Waloryzacja


Waloryzacja to bardzo istotne pojęcie z dziedziny bankowości. Tka naprawdę polega ona na to, żeby odpowiednio określić wartość wszelkich zobowiązań finansowych, kiedy dochodzi do trwałego zmienienia systemu pieniężnego w danym państwie. Z przyczyn obiektywnych proces waloryzacji nie jest wcale łatwy. Chodzi o to, że ...